Vi startar upp Källeruds park

ByggTema är stolta att nu starta upp det spännande projektet Källeruds park. I samarbete med beställaren Castellum kommer vi här att bygga innovativa och nytänkande kontorslokaler med målsättningen att bli Örebros luftigaste, friskaste och mest inspirerande arbetsplats. Projektet byggs enligt Miljöbyggnad Guld och har ett genomgående hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela projektet.

Bygganden som är ritad av White Arkitekter innefattar lösningar som utmanar den konventionella idén om kontor, där inomhusmiljön möter utomhusmiljön. Stora glaspartier och stålkonstruktioner kommer att vara karakteristiska byggelement i projektet. Vi ser fram emot ett intressant projekt och att med partnering som samverkansform bygga en del av Örebros framtid tillsammans med Castellum.