Vi har fått en syster – 58˚Bygg

58˚Bygg AB grundades som ett familjeföretag 2013. Sedan dess har bolaget expanderat starkt och växt till ett byggföretag med 25 yrkesarbetare som arbetar med hela Sverige som marknad. Nu tar 58˚Bygg nästa steg – sedan hösten 2018 ingår dem i ByggTema koncernen.

– Vi är glada över att ha 58˚Bygg som ett systerbolag, berättar Per Wallstedt, vd på ByggTema Örebro AB.  Vi kompletterar varandra på ett bra sätt. – Tillsammans med 58˚Bygg ser vi stora möjligheter att kunna växa i hela Sverige framöver, avslutar Per.