Utbildning för en säkrare arbetsmiljö

Under året har ByggTema genomfört flera utbildningsinsatser för en säkrare arbetsmiljö. De gemensamma utbildningar ger oss samma kunskapsbas att utgå ifrån, vilket ger oss bra förutsättningar för att tillsammans arbeta rätt och skapa en bra arbetsmiljö.

I veckan har vi hållit utbildning i Heta Arbeten och då fräschat upp våra kunskaper i regelverk, risker och säker hantering av arbetsmoment som kan innebära brandfara.

Under våren har våra medarbetare även fått ökade kunskaper inom Säkra lyft, BAM (Bättre arbetsmiljö) och Mobila arbetsplattformar. – Vi arbetar kontinuerligt med kompetenshöjning, berättar Karolina Landin, KMA ansvarig på ByggTema. Utbildningarna ökar kunskapen och medvetenheten om att använda rätt arbetsmetoder samt vilka fysiska och psykiska risker som ska hanteras i olika moment.