Totalrenovering av kvarteret Rakan

Kvarteret Rakan 12-14 ligger norr om Örebro centrum och byggdes mellan 1957-1968. Nu är det dags att renovera – något som ByggTema fått i uppdrag att utföra av ÖrebroBostäder.

Entreprenaden består av totalrenovering av flerfamiljshus om totalt 96 lägenheter fördelat på sex trevåningshus med källare. Byggnaderna skiljer sig åt och arbetet varierar i både omfattning och utförande för respektive huskropp. Arbetet avser VVS- och elinstallationer, dränering av husgavlar, omläggning av VA-system och värmeledningar, nya hissar, nya fönster, nya entrépartier samt renovering av befintliga, nya tak och renovering av tak samt tilläggsisolering av tak och delar av fasad.

Hela renoveringen beräknas vara klar till jul 2019.