ROT Entreprenader

Vårt ROT-team är specialister på renovering, om- och tillbyggnation av flerbostadshus med kvarboende hyresgäster och lokaler där verksamheten pågår parallellt. Det är tryggt att anlita oss. Vi har hög kvalitet i utförandet, bra samordning och ser alltid till att vara klara i rätt tid.

ROT-teamet består av skickliga hantverkare som tar ansvar och är bra på att samarbeta. Vi har lång erfarenhet av renoveringsjobb och ser lösningar på de problem som kan dyka upp under resans gång. Våra samarbetspartners inom riv, rör, el, ventilation, värme, kakel och målning är noga utvalda. Ett strukturerat arbetssätt, god kommunikation och lyhördhet för brukarna gör att jobben utförs på ett smidigt sätt för alla parter.

Uppdragen innebär ofta i att vi totalrenoverar fastigheten och byter stammar. Vi sätter in nya fönster, dörrar, kök, badrum, nya ytskick, renoverar fasad, tak, trappuppgångar samt återställer miljön kring huset.

Fördelar med ROT-teamet
• Bättre kommunikation – morgonmöte varje dag
• Snabba beslutsvägar – tidplan hålls
• Alla medarbetares kompetens tas tillvara
• Effektivare byggprocess – högre kvalitet i alla led
• Risker hanteras bättre
• Noggrann dokumentation

ByggTema Badrum

Vårt koncept för stambyte och badrumsrenovering har rönt stor framgång. Med ett strukturerat arbetssätt, noggrann tidplan, skickliga hantverkare och god kommunikation kortar vi byggtiden. Något som ger lägre kostnader för fastighetsägaren och nöjdare hyresgäster som kan bo kvar i sina lägenheter under renoveringen.