Hållbart byggande

ByggTema är Örebro regionens största privata byggföretaget med verksamhet inom entreprenader och byggservice. Vi utför allt från enkla renoveringsjobb till att vi tar totalansvar för stora nybyggnationer där vi samordnar alla kompetenser – ofta med Partnering som samverkansform.

ByggTema erbjuder samma trygghet och kunskap som riksaktörerna, men med större engagemang och nytänkande. Vi utmanar med högre kvalitet och effektivitet i utförandet till en lägre kostnad.

För oss år det viktigt att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som beställare. 
Varmt välkommen att kontakta oss