Skofabriken

Skofabriken är klar

Lagom till att Skofabriken på Pappersbruksallén fyller 100 år ståtar huset åter i sin forna prakt. På uppdrag av ÖrebroPorten har ByggTema återställt huset till sitt ursprungliga utseende, med många stora fönster som på ett vackert sätt släpper in dagsljus. Invändigt är huset omsorgsfullt renoverat och anpassat till hyresgästerna. Futurum har fått fina kontorslokaler och Fotograf Magnus Wahman har fått en fantastisk fotostudio.

Projektet stod klart i september 2018 och har utförts helt enligt tidplan.

Skofabriken byter skepnad

Renoveringen av Skofabriken pågår för fullt med takbyte och dräneringsarbete. På plan 2 sätter vi upp innerväggar och drar installationer där Futurum ska flytta in. ByggTema har fått uppdraget av Örebroporten att totalrenovera huset och återställa det till sitt ursprungliga exteriöra utseende. Invändigt får hyresgästerna styra över utformningen.

Skofabriken får nytt liv

Skofabriken i Skebäck har levt ett slumrande liv sedan 1967 då fabriken lades ned. Nu är det dags att ge huset nytt liv. ByggTema har fått uppdraget av Örebroporten att totalrenovera huset och återställa det till sitt ursprungliga exteriöra utseende. Invändigt får hyresgästerna styra över utformningen. Lokalerna är mycket flexibla, med cirka 1 200 kvm på varje våningsplan utan bärande väggar!

Liten historik
1918 bygger grosshandlaren Johan Behrn skofabriken vid Pappersbruksallén. Byggnaden är rationellt utformad och har släktskap med de amerikanska så kallade dagsljusfabrikerna. Nio år senare köper Kooperativa förbundet fabriken för att med modern och högt automatiserad tillverkning kunna sänka priserna drastiskt på sina skor. 1959 slås verksamheten samman med Skofabriken Kembel i Stockholm och får då samma namn. 1967 läggs fabriken ned.