Omsorg

Med boendekvaliteten i fokus

I onsdags togs första spadtaget för nybyggnationen av Kullängens vård- och omsorgsboende som ska stå klar 2022/2023. Huset byggs i två plan och rymmer 128 lägenheter med närhet till vårdcentral, folktandvård, sjukgymnast och dagvård. Tanken är att hela kvarteret ska bli ett center för hälsa, vård och omsorg.

– Vi på ByggTema är hedrade att få möjligheten att bygga framtidens vårdboende tillsammans med Länsgården, Region Örebro län och Hallsbergs kommun, säger Michael Källqvist vVD ByggTema.

Det nya boendet har ett tydligt fokus på en kvalitativ boendemiljö. Varje lägenhet har hall med pentry, badrum samt ett rum med sovrumsdel och vardagsrumsdel. Fönstren är låga, så att man från sängen kan se ut och ha koll på väder och vind. Atriumgårdar bjuder in till vistelse utomhus.

ByggTema har fått totalentreprenaden för vård och omsorgsboendet som ska certifieras med Miljöbyggnad silver. Beställare är Länsgården.

– Vi har lång erfarenhet av att bygga skolor anpassade för barnens behov, nu ser vi fram emot att få bygga ett hus som anpassas för den omsorg äldre behöver, avslutar Fredrik Lindqvist, projektledare på ByggTema.

Spadtaget togs av Andreas Svan, Regionstyrelsens ordförande Region Örebro län, Rose-Marie Frebran ordförande Länsgården och Magnus Andersson KSO Hallsberg kommun.

Förskolan Opalen i Varberga

När många hade sommarlov satte vi igång med att renovera och fräscha upp förskolan Opalen i Varberga. Opalen består av tre avdelningar som är åldersanpassade. Förskolan lägger stor vikt på bra mat och har egna kockar och som lagar maten på plats.

Nu är vi klara med alla väggar och golv, köket samt toaletterna. Slutstädning pågår och inflyttningen är nära. Vi hoppas att personal och barn ska trivas!

En bättre miljö för vård av de unga psykiskt sjuka

Idag klipptes bandet till Barn- och ungdomspsykiatrins nya vårdavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro. 1 250 kvm fördelade på två plan är totalrenoverade i L-huset.

Planlösningen har till stora delar förändrats för att passa den nya verksamheten vilket har inneburit många håltagningar i de gamla och halvmetertjocka väggarna. På övre plan finns vårdavdelning 5 med patientrum, dagrum och expeditioner. Nedre plan innehåller skolsalar och mottagning. Den nedre våningen har också försetts med ventilerade golv för ett bättre inomhusklimat. Alla installationer är nya eller har byggts om, bl a har alla utrymmen försetts med sprinklers. Inredning och andra synliga detaljer har varit noga föreskrivna för att vara extra hållbara och säkra.

– En av många utmaningar har varit att anpassa inredningen till de högt ställda säkerhetskraven, säger Gösta Svensson, projektledare från Byggtema.

– Vi är stolta över att vi fått vara med och bygga om lokalerna så att de är bättre anpassade för de unga psykiskt sjuka, säger Michael Källqvist vice Vd på Byggtema. Vi är också glada över det fina samarbete vi haft med Kerstin Kullberg, verksamhetschef, Fredrik Svensson, projektledare och Anna Narving, lokalplanerare på Region Örebro län.

Nytt seniorboende i Kumla

Nu startar vi bygget av seniorboendet Solrosgården i Kumla, hörnet Kyrkogatan/Köpmangatan. Huset byggs i vinkel och rymmer 53 hyreslägenheter, 2 gästlägenheter, matsal, fina gemensamhetsytor, gym, bibliotek samt vacker innergård. Hela huset och lägenheterna håller hög kvalitet och anpassas utifrån de behov man har som äldre.

Stiftelsen Hem för Gamla, SHG, har under en tid letat efter en centralt belägen tomt för att bygga ytterligare ett seniorboende. – Vi är väldigt glada för denna möjlighet, säger Svante Gyrolf, ordförande i SHG. Att vi får köpa tomten av ByggTeman Fastigheter och att sedan ByggTema står för själva bygget gör att processen blir smidig för oss.

– Det finns stor efterfrågan för den här typen av bostäder, 50 personer har redan visat intresse för Solrosgården, berättar Svante.

– Det är ett fantastiskt hus i ett toppenläge, som vi bygger åt SHG. Att vi får vara med och utveckla Kumla och samarbeta med kommunen känns  också väldigt bra, avslutar Michael Källqvist, vice VD ByggTema.

Ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden

LSS-boendet som ByggTema bygger i Stenebrunn utanför Åbytorp anpassas för personer med funktionsnedsättning med komplexa stödbehov i sin vardag. Boendet uppförs i form av en huvudbyggnad med 6 lägenheter samt fyra fristående hus med en lägenhet i vardera hus. Beställare är Kumla kommun.

Speciellt för byggnaderna är att färgval, ljusinsläpp, ljudmiljö och material anpassas så att miljön blir lugn. De byggs också med fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning (25% lägre än BBR). Solceller installeras på taket, laddstationer för elbilar sätts upp på parkeringen och miljövänliga material prioriteras.

– Arbetet är i full gång. Plattorna till de fem husen är gjutna och stommarna börjar ta form, berättar Glenn Johansson, projektledare på ByggTema.

Bra samarbete på Tybble Vårdcentral

Med en vårdcentral i full drift ställs det extra stora krav för att det ska fungera. Vi har löst det genom god planering, ordning och reda samt genom nära och bra samarbete med vårdcentralens personal.

Vi är lite drygt halvvägs genom projektet, plan 2 och halva entréplanet är klart. Just nu pågår rivningsarbeten både på vind och plan 1. Fläktaggregatet på vinden ska bytas vilket är en omfattande åtgärd – nya aggregatet måste lyftas in genom taket, så vi hoppas på bra väder! Under hösten kommer också de sista delarna på bottenvåningen inklusive entrén att renoveras, vilket omfattar ett stort antal undersökningsrum och ett akutrum.

Vid årsskiftet beräknas allt vara klart.

Nyproduktion av LSS-boende

Byggtema vann upphandlingen om ett nytt LSS-boende i Kumla kommun. Boendet uppförs i form av en huvudbyggnad med 6 lägenheter samt fyra fristående hus med en lägenhet i vardera hus. Dessutom finns option på ytterligare två fristående hus. Husen byggs i trä och målas faluröda för att på ett fint sätt smälta in i miljön i Stenebrunn utanför Åbytorp.