OlausPetri skolan

Full fart i renoveringen av Olaus Petriskolan

På OP-skolan i Örebro händer det en mängd olika saker. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering av gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del mindre ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten. Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Uppdragsgivaren Futurum har satt upp höga krav på barnens miljö.

Här rivs för att ge barnen en bra miljö

Rivningsarbetet har startat på OlausPetri skolan. Just nu arbetar vi i matsalen som ska renoveras och få nytt storkök. Totalt blir det 170 platser i den nya matsalen. Vi håller även på i idrottshallen där vi renoverar omklädningsrum och utför enklare renovering i gymnastiksalen. Dessutom pågår det utvändiga markarbeten – vi byter alla markledningar, såsom dräneringsrör, avloppsledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar.

I januari startar vi med mer byggarbeten – flytspackling av golvytor och nya innerväggar. I mars blir det fönsterbyten. Samtliga fönster på de två byggnaderna ska bytas.

Vid en etablering på en skola där det samtidigt pågår verksamhet ställs det stora krav på säkerheten och planeringen för att skolverksamheten ska påverkas så lite som möjligt.

– Vi har bland annat tagit fram en trafikplan där vi styr byggtrafiken till vissa gator och tider, berättar Martin Vind, projektledare på ByggTema. På så sätt ökar vi säkerheten kring skolan och vi stör skolans verksamhet mindre.

Lokaler värdiga våra barn

Futurum sökte samarbetspartner för att nå sitt mål att förse Örebro med ”lokaler värdiga våra barn”. ByggTema vann upphandlingen och fick uppdraget att renovera OlausPetri skolan med Partnering som samarbetsform.

Direkt efter skolavslutningen drar vi igång arbetet. Vi börjar med huset där matsalen och grovköket finns samt huset med gymnastikhallen. Som etapp 2 kommer huset med lärosalar, grupprum och lärarrum. Våren 2020 räknar vi med att vara klarar med projektet.

Uppdraget omfattar renovering, akustik, ventilation, mark, belysning, värmesystem samt en del minder ombyggnader för att anpassa skolan för verksamheten.

Projektet har höga miljökrav och miljöambitioner med ett socialt hänsynstagande i byggprocessen. Byggnaderna ska passa in i den växande stadens miljö, Futurum har satt upp tuffa krav på barnens miljö.

– Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet från Futurum att vara med och utveckla Örebro och dess skolor, avslutar Ulf Wennlöf, projektchef på ByggTema.