Navets skola

Bättre akustik och ventilation på Navets skola

Navets skola byggdes i samband med Bomässan i Örebro 1992. Skolan har ca 450 elever och anpassas nu till äldre elever, åk 7-9. Ombyggnaden sker etappvis och utförs med verksamheten i gång. När sportlovet närmar sig ska vi vara klara med hus E och F, därefter fortsätter vi med hus B och D som rymmer […]