Gyttorps Centrum

Renovering av Ralph Erskines hus i Gyttorp

Vi på ByggTema är otroligt stolta över att ha fått förtroendeuppdraget att renovera fasader och balkonger samt byta fönster på husen i Gyttorps Centrum.

Husen ritades av arkitekten Ralph Erskine 40-50 talet. Gyttorps Centrum skulle bli det svenska folkhemmet i förädlad form. Tanken var att gestalta ett hem med plats för alla och där allas röst var viktig. De 125 lägenheterna gavs en modern form och unika planlösningar. 1998 fick Gyttorps Centrum status som statligt byggnadsminne. 2002 belönas det med Europa Nostra utmärkelsen.