Brunnsskolan

Nytt hus på Brunnskolan

Brunnsskolan har fått ett nytt hus! Tak och ytterväggar håller på att isoleras, så snart kopplas byggvärme på för att torka ut betongplattan. Huset ska stå klart till höstterminen så vi håller högsta fart.

Många skolprojekt

Både Norrbyskolan och Brunnsskolan har dragits igång under hösten. Just nu förbereder vi marken på båda skolorna för att kunna gjuta bottenplattan under senare delen av oktober. På Brunnsskolan bygger vi nytt hus, med lärosalar och slöjdsalar, på 1.230 kvm. På Norrbyskolan bygger vi två nya hus samt renoverar 4.700 kvm. Vi är även inblandade i fler skolprojekt, bland annat Rudbecksskolan och Risbergska skolan.

Två nya projekt åt Futurum

Vi är både glada och stolta över att Futurum valt ByggTema för ny- och ombyggnaden av Norrbyskolan och Brunnsskolan. Norrbyskolan står klar hösten 2018 och då har vi renoverat 4.700 kvm och byggt till 3.700 kvm. Entreprenaden utförs med partnering som samarbetsform. På Brunnsskolan bygger vi ett nytt hus, med lärosalar och slöjdsalar, på 1.230 kvm som är klart hösten 2017.