Svealundsskolan växer fram


Bygget löper på fint och vi ligger bra till i tidplanen. Just nu håller vi på och slutför stommontage för bottenvåningen, vi gjuter väggar och ska påbörja nästa plan. Stommonteringen förväntas pågå fram till april-maj.

ByggTema vann Futurum Fastigheters upphandling av Svealundsskolan – en F6 skola i centrala Örebro. En helt ny skolbyggnad uppförs med skyddsrum samt en stor gymnastikhall.