Socialt hänsynstagande ger fler jobb

Vi på ByggTema har arbetat med Socialt hänsynstagande sedan 2006. Tillsammans med beställare och våra partners och leverantörer hjälper vi personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. Det kan handla om utbildning, praktik eller anställning hos oss eller våra underentreprenörer.

Rajab läser på vuxenutbildningen i Kumla och gör nu sin praktik hos oss på Byggtema och på Olaus Petriskolan fram till början av juni månad. Rajab kommer från Afghanistan och har jobbat inom byggbranschen där. – Hur vi arbetar i Afghanistan skiljer sig ganska mycket från hur ni jobbar här i Sverige. Jag är väldigt glad och tacksam över att få vara på ByggtTema. Jag lär mig mycket och alla är väldigt snälla och hjälpsamma, avslutar Rajab.