VSOP Yrkesbutik, Örebro

Ökad efterfrågan och önskemål om en mer tilltalande butiksutformning samt bättre kontorsrum låg till grund för tillbyggnaden av V.S.O.Ps befintliga lokaler. ByggTema har ansvarat för och drivit projektet från projektering till färdig byggnad, i form av en generalentreprenad. Under hela processen har vi haft nära dialog med beställaren och på så sätt fångat upp deras önskemål och visioner. 

Stora glaspartier från golv till tak, öppen planlösning och den stora specialdesignade trappen sätter sin tydliga prägel på byggnaden. Nybyggnationen omfattar ytor för kontor, lager och butiksförsäljning samt tillverkning och är fördelade på två plan med en övergång till den äldre byggnaden. 

Omfattande schaktningsarbeten krävdes för att göra plats för tillbyggnaden samt säkra god dränering. En gjuten platta på mark och stomme i limträ och stål utgör grunden i konstruktionen. Väggarna är i sandwichpanel och glas.

En god samverkan med beställaren har präglat hela projektet. Inköp och ekonomi har noga följs upp för att generera så bra vinster som möjligt, vilka kommit projektet till gagn. Ett stort engagemang från båda parter och möjlighet att tidigt i projektet utvärdera olika alternativ gjorde att både risker och möjligheter kunde hanteras på ett sätt som gjorde kostnadseffektiviteten bättre. 

Hela byggnationen genomfördes under tiden som verksamheten pågick i den gamla byggnaden, vilket krävde en noggrann planering av leveranser och detaljerad tidsplanering, särskilt för farliga och bullrande moment.

Speciellt i projektet
• Mycket glas
• Integrering med befintlig byggnad
• Samordning med verksamhet