Virginska gymnasiet, Örebro

Virginska gymnasiet har sina lokaler i Oscariahuset som byggdes i slutet av 1800-talet för att rymma en av Örebros stora skofabriker. Skolan flyttade in 1988 och har utvecklats mycket. 2012 var det dags för ombyggnation och renovering av våning 3 – 5, totalt 4.500 kvm som bland annat rymmer frisör-, florist-, restaurang- och idrottsprogrammet.

Projektet omfattade både totalrenovering och ombyggnation av lokalerna med nya ytskickt överallt. I de ombyggda delarna drogs ny ventilation, el och vs. Arbetet utfördes under pågående verksamhet i huset vilket ställde höga krav på kommunikation, planering och hänsyn till elever och lärare. Säkerheten på arbetsplatsen var viktig och brandkraven var högt ställda.

En del av lokalerna byggdes om och anpassades för att bli Riksgymnasium för döva och hörselskadade elever. Hörselslingor drogs i golven och mycket arbete lades ned för att uppnå bra akustik. Syftet var att skapa en miljö där eleverna fick bästa möjliga förutsättning för att tillgodogöra sig sin utbildning. 

Under etapp 2 byggdes även delar av lokalerna om till kontor för Atlas Copco. Även idrottshallen anpassades, med styrkerum och spinningsal.

Stor ombyggnation på extremt kort tid

Utmaningen i projektet var att genomföra den stora ombyggnationen på extremt kort tid med pågående verksamhet i huset. Med en tajt projektgrupp, god planering och engagerade medarbetare lyckades vi hålla tidplanen. Alla drog åt samma håll, något som märktes bland alla inblandade – tjänstemän, konsulter, yrkesarbetare.

Projekteringen gick hand i hand med produktion. Allt behöde klicka för att få tidplanen att gå ihop. Ledande montörer för respektive fack – bygg, el, ventilation, vs – planerade sitt arbete på plats fullt ut. Samordningen fungerade hela vägen ända ut till montörsnivå.

I projektet använde vi affärsmodellen Partnering fullt ut, och det lyckades! Tidplanen höll, vi levererade lokaler utifrån den överenskomna kvalitén och ekonomin blev till och med bättre. Projektet slutfördes till ett pris som blev lägre än riktpriset.