Växthuset, Kumla Sjöpark

Kumla kommun ville utveckla sin stadspark och skapa en sjöpark med en naturlig samlingsplats. ByggTema fick uppdraget att bygga det stora växthuset på drygt 1 700 kvm som rymmer både vinterträdgård, orangerier, restaurang och café samt verksamhetslokaler för Kumla kommun.

Huset ligger alldeles vid sjön och har en spännande arkitektur med hela 64 hörn, många stora glaspartier, lutande väggar samt ett mittskepp som är 11 meter högt. 

Den speciella arkitekturen krävde en avancerad teknisk konstruktion, noggrann planering och ett gott samarbete mellan alla inblandade entreprenörer. ByggTema samordnade de 7 entreprenader som beställaren anlitat, vilket fungerade mycket bra.

Då marken som skulle bebyggas tidigare varit gammal sjöbotten gjöts plattan i två omgångar. Först gjöts en pålad platta med isolering, därefter la vi installationer, golvvärme och gjöt en gång till. Ytterväggar uppfördes av tunnfogsmurad lättbetong samt med glas och stålprofiler i växthus, orangeri och vinterträdgård. Förrådsbyggnader fick träregelstomme med fasader av liggande träpanel.

Uppvärmningen sker med bergvärme och solpaneler som vid köldknäppar kan få hjälp från det vedeldade pannrummet. Ventilationen sker med ett avvancerat system med väderstationer som styr öppning och stängning av ventilationsfönster samt styr energivävar och skuggvävar.

Projektet innebar också en hel del markarbeten med odlingar, gångstråk och gräsmattor.

Speciellt i projektet

  • Avancerad teknisk konstruktion
  • Lutande väggar med stora glaspartier
  • Dubbel betongplatta som pålades