Tybble Vårdcentral, Örebro

För att möta de ökande behoven av bra vårdutbud i närhet till Universitetet beslutade Region Örebro län att renovera Tybble vårdcentral. ByggTema fick uppdraget att leverera en funktionell och trivsam vårdbyggnad för både patienter och vårdpersonal. Den omfattande ombyggnation stod klar i början på 2019.

I projektet ingick stora ombyggnationer av båda våningsplanen och utformning av nya planlösningar där lokalens funktion och användningsflöden stod i fokus. Alla behandlingsrum, akutrum och kontorsrum samt hela entréområde totalrenoverades och fick nya ytskick. Alla behandlingsrum och kontor utrustades med specialinredning enligt Region Örebro läns nya standarder och riktlinjer.

Byggnadens installationer sågs över och omfattande förbättringsåtgärder utfördes, bland annat byggdes hela ventilationssystemet om. Det nya ventilationsaggregatet placerades på vinden och fick lyftas in genom taket. Avancerad och omfattande håltagning krävdes också för installationerna. 

Hela projektet har genomförts under pågående verksamhet på både vårdcentralen och apoteket, vilket medfört att vi fått anpassa vårt jobb utifrån verksamheternas behov. God planering, ordning och reda samt ett nära samarbete med personalen gjorde att samordningen mellan verksamhet och byggnation blev mycket lyckad.

Speciellt i projektet

  • Pågående verksamhet
  • Avancerade arbetsberedningar
  • Anpassning till verksamhetens krav och önskemål
  • Omfattande renovering av ventilation