Toringsgatan 21, Örebro

Hyreshuset på Toringsgatan 21 i Örebro skadades i en brand 2015 och stod sedan tomt. Lägenheten som branden startade i blev helt förstörd, lägenheten under vattenskadades och övriga lägenheter rökskadades. Dessutom brandskadades taket och delvis takstolarna. Huset består av 6 lägenheter fördelade på två plan plus källare och vind. 

Maj 2017 fick ByggTema uppdraget att göra huset brukbart igen. Yttertaket byttes helt och hållet, likaså ytterväggen till lägenheten där branden startade. I halva huset uppförde vi också nytt vindbjälklag. Samtliga lägenheter totalrenoverades med nya badrum, stambyte, nya ytskikt i alla rum, ny köksinredning samt nya entrédörrar. Väggar målades i trappuppgången. 

Under projektets gång lyftes nya kreativa lösningar fram som förbättrade projektet. Vissa kök var små och där jobbade vi för ett mer kreativt utnyttjande av det utrymme som fanns.

Bra samverkan

Samarbetsformen partnering gav ett smidigt genomförande, bra samarbete mellan de olika entreprenörerna samt stort engagemang hos alla inblandade i projektet. Vi hade bra dialog med beställaren och  korta beslutsvägar där alla tog ansvar för projektets bästa. Entreprenörerna hjälpte varandra över disciplingränserna vilket gav en samhörighet kring hela projektet. 

Förbättrat brandskydd

I och med totalrenoveringen förbättrades brandskyddet också för hela fastigheten. Bland annat tog vi fram en ny lösning till förbättrade brandcellsgränser mellan lägenheterna. 

Tidplanen och ekonomin höll

Tidplanen var tajt satt – allt invändigt arbete utfördes på 5 månader och hela huset stod klart i maj 2018. God planering, bra rutiner, kontinuerliga produktionsmöten och månadsvisa ekonomiska avstämningar av riktkostnaden gjorde att tidplanen höll och att ekonomin höll sig inom överenskommen riktkostnad.