Tambox, Örebro

Tambox gamla fabrikslokaler behövde en omfattande ombyggnation och renovering för att möta behoven hos de nya hyresgästerna – Örebro Svets & Hydraulik, Sign Consult, Polisen, Robustus och Ullmax. Målet var att modernisera lokalerna samt anpassa och effektivisera dem för nya användningsområden. 

Projektet innefattade stora ombyggnationer och revovering från golv till tak. Bland annat byggdes en lagerbyggnad för stora kartongrullar – 4 meter höga och 2 meter i diameter – där lokalen anpassades för att hanteringen av de tunga rullarna skulle kunna skepå ett säkert och effektivt sätt. Lokalerna rymmer numera moderna kontor och personalutrymmen samt tillverkning och lager för skyltmaterial, kläder och maskinkomponenter. 

Renoveringen genomfördes etappvis vartefter nya hyresgäster kontrakterades. Spridningen i verksamhetsområden bland hyresgästerna gjorde att samverkan mellan såväl beställaren Örebroporten som ByggTema och brukarna var mycket viktig. Partneringmetoden var en framgångsfaktor då det krävdes god planering och bra samarbete mellan alla kompetenser. På så sätt kunde speciallösningar utifrån verksamheternas bästa tas fram – bland annat genomtänkta installationsdragningar, trapplösningar, logistikflöden. I lokalerna installerades även svetsutrustning, spånsug och tryckluft som integrerades med värme- och ventilationssytemet. För komfortkyla borrades ett antal hål för kylning med grundvatten. 

Speciellt i projektet

  • Samverkan med tydlig gemensam målbild
  • Funktionsoptimerade ytor
  • Specialanpassade installationslösningar
  • Utformning för olika verksamheter
  • Design och funktion i kombination