Swecos kontor, Örebro

Sweco hade växt och behövde samlokalisera sina medarbetare på ett ställe. Man ville också genomföra sitt nya kontorskoncept och flytta in i nya lokaler som passade i tiden och var energieffektiva. Valet föll på Markurellshuset och medförde en totalrenovering som ByggTema utförde i form av en totalentreprenad med partnering som samverkansform.

Projektet innebar en omfattande renovering och ombyggnation av fyra våningsplan i Markurellshuset på norr i Örebro. Plan 3-5 anpassades utifrån Swecos behov och verksamhet. Plan 2 renoverades utifrån Örebro kommuns krav och anpassades för kulturskolans verksamhet med dansundervisning. 

Fokus vid utformningen av kontoret till Sweco var att skapa en inspirerande och funktionell miljö där ljusinsläppen från de stora fönstren mot Storgatan och Fredsgatan togs tillvara på ett bra sätt. Kontoret består både av öppet kontorslandskap och fasta kontorsrum. 

Stora glaspartier installerades för att bibehålla öppenheten även i de fasta rummen. Heltäckande mattor lades på vissa delar för uppnå en bra ljudmiljö. Väggar flyttades för att skapa bra flöden och färgsättningen med vitt som bas och rött, grönt, svart och blått som accentfärg togs fram för att skapa en kreativ och trivsam miljö.

Huset placering, mitt i centrala Örebro, gjorde att det ställdes höga krav på planering av logistik, material- och avfallshantering samt god kommunikation med samtliga inblandade parter. Hänsyn togs också till butiker och verksamheter som låg i närheten.

Speciellt i projektet

  • Höga estetiska krav
  • Ombyggnation med verksamheter omkring.
  • Stora glaspartier