Svealundsskolan, Örebro

En helt ny skola och en stor gymnastikhall har byggts utifrån Futurums vision om miljöer värdiga våra barn. ByggTema vann Futurum Fastigheters upphandling av Svealundsskolan – en F6 skola i centrala Örebro.

I projektet ingick nybyggnation av en skolbyggnad i 5 plan med en byggyta på 8 500 kvm, idrottshall med läktare på 2 000 kvm samt skyddsrum. Eklundaskolan som fanns på området sedan tidigare revs för att ge plats åt den nya skolan. Även markytorna kring husen samt skolgården med aktivitetsplatser för aktiva raster ingick i projektet.

Svealundsskolan ligger i centrala Örebro vilket inneburit att vi haft stort fokus på logistik, flöden och säkerhet för tredje part. Projektet har även delvis genomförts med pågående skolverksamhet då byggnaderna färdigställts i olika etapper.

Futurum hade höga miljökrav för projektet, vilket gjort att vi jobbat mycket kring ekologisk hållbarhet inom materialval, dokumentation, LCC (Livscykelkostnad), tekniska lösningar, samverkan m m. Vi har också lagt stort fokus på de färdiga byggnadernas energianvändning och på själva byggets energianvändning.

Samarbetsformen med strategisk partnering gav ett smidigt genomförande. Arbetssättet med täta workshops såväl i projekterings- som produktionsskedet gav många konstruktiva lösningar samt bra överblick. Socialhänsyn inkluderades i projektet med både lärlingar från utbildningsenheter samt arbetsmarknadsåtgärder.

Speciellt i projektet
Centralt läge – avancerad logistik
Strategisk partneringHöga miljökrav