Stenebrunn LSS-boende, Kumla

Stenebrunn är ett av Sveriges mest anpassade serviceboenden för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har ett komplext stödbehov i sin vardag. Husen är byggda för att ge de boende en känsla av sammanhang, trygghet och delaktighet samt utgöra en trygg och säker arbetsmiljö för personalen. 

Boendet består av en huvudbyggnad med 6 lägenheter och gemensamma ytor samt 4 fristående hus med en lägenhet i vardera hus. Speciellt för byggnaderna var att färgval, ljusinsläpp, ljudmiljö och material anpassades för att miljön skulle ge en lugn känsla. Lägenheterna specialanpassades också för att maximera funktion och trivsel för de olika individerna, vilket ställde stora krav på behovsanalys och detaljer.

Samtliga hus står på gjuten betongplatta och har trästomme med träpanel. Dörrar, fönster och andra vägginstallationer är special för att passa verksamhetens behov av trygghet och säkerhet. Bland annat sattes extra tjocka gipsskivor upp, vilket ledde till  en del arbetsmiljörelaterade åtgärder för minimering av tunga lyft. 

Byggnaderna uppfördes med fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning (25% lägre än BBR). Solceller installerades på taket, laddstationer för elbilar sattes upp på parkeringen och miljövänliga material prioriterades.

I projektet ingick även markanläggning av gräsytor, stengångar, staket samt asfalterade vägar och parkeringsytor. Utemiljön utformnades med fokus på både funktion, trivsel och säkerhet

Speciellt i projektet

  • Höga krav på specialfunktioner
  • Säkerhetsanpassningar
  • Trästomme och träfasader
  • Fokus på hållbarhet och energiförbrukning
  • Omfattande markanläggning