Stålshoppen, Örebro

Byggnationen skedde i nära samarbete med Stålshoppen som är återförsäljare av handelsstål och plåt. Funktion och logistikflöden var i fokus under hela projektet. Samverkansformen partnering gjorde att vi effektivt tog tillvara alla parters kompetenser. En tydlig produktionsledning bidrog också till det lyckade resultatet. 

Projektet omfattade en total yta på 3 300 kvm fördelat på 3000 kvm lagerytor och 300 kvm kontor- och personalutrymmen. Konstruktionen bestod av gjuten platta, stomme i stål och sandwichpanel – vilket gav en effektiv produktion.

Husets strategiska läge precis intill E18 valdes med omsorg för att få en optimal logistik och maximal exponering av varumärket – vilket gjorde det extra viktigt med en snygg exteriör.

Inomhusmiljöerna utformades för att vara funktionella och trivsamma. Stora glaspartier ger ett behagligt ljusinsläpp både utifrån och mellan rummen utan att kompromissa på temperaturstabiliteten i lokalerna. 

Travverser och andra lyftanordningar installerades för att skapa en säker och effektiv arbetsmiljö. Golven utformades för att tåla tunga vikter och klara höga påfrestningar. 

Fokus under hela projektet var att ha den slutliga användningen i sikte för att anpassa respektive lokalutrymme på bästa sätt och samtidigt skapa en enhetlig byggnad med naturliga flöden. Logistiken både ute och inne i lagret prioriterades – flödena i verksamheten fungerade som styrmedel för utformningen.

Ventilationssystemet dimensionerades så att det effektivt kan hantera avgaser från fordonen och säkerställa en god arbetsmiljö och effektiv produktion med lastning och lossning dygnet runt alla dagar i veckan.

”Byggtema höll både tidplan, budget och kvalitén rakt igenom projektet. Det gick helt enkelt väldigt smidigt och det blev bra. Vi är nöjda! säger Lasse Melin, Stålshoppen”

Speciellt i projektet

  • Samverkan med tydlig gemensam målbild
  • Verksamhetsoptimerade ytor
  • Logistik och flöden i fokus
  • Stålkonstruktion med sandwichväggar