Solrosgården, Kumla

På uppdrag av SHG Seniorboende bygger vi ett trivsamt och funktionellt boende för en äldre målgrupp. Arkitektur och estetik har varit i fokus samtidigt som specialanpassningar har gjorts för att optimera boendet för äldre. På de 2150 kvadraten finns välplanerade hyresrätter, härliga gemensamhetsytor och en innergård som höjer boendeupplevelsen.

Solrosgården är centralt beläget i Kumla och innehåller 53 hyreslägenheter, 2 gästlägenheter, matsal, fina gemensamhetsytor, gym, bibliotek och en vacker innergård. Lägenheterna fördelas på fyra våningar samt på sex våningar i punkthuset. Samtliga med balkong eller uteplats. Livskvalitet och smidiga anpassningar är genomgående för de lösningar som valts.

Huset är byggt med betongstomme och materialen har valts med fokus på kostnadseffektivt, hållbarhet, estetik och funktion. Tack vare en bra samarbete mellan ByggTema, konstruktörer och beställare har det varit möjligt att göra anpassningar längs projektet för att uppnå visionen. Ett välfungerande lagarbete och stort engagemang från alla parter har varit viktiga framgångsfaktorer i projektet. En transparent och noggrann uppföljning samt öppen dialog lika så.

En tydlig och omfattande planering från start med moment och tidramar kommunicerade till alla berörda parter, har gjort att alla faser i projektet har flutit på helt enligt plan.

Höga krav på samordning av olika funktioner och kompetenser har varit central i projektet. Tydlig leverans och logistikplanering har möjliggjort säkra och väl synkroniserade leveranser och materialförvaring, trots projektets centrala placering med mycket förbipasserande. Bullerreducerande åtgärder har möjliggjort en god boendemiljö under projektets uppförande.

Speciellt i projektet
• Arkitektur och funktion i synergi
• Logistikplanering
• Specialanpassningar till äldre målgrupp
• Integrering av konst från den tidigare fastigheten
• Ljud och bullerbegränsande åtgärder