Skofabriken Skebäck, Örebro

Lagom till att Skofabriken fyller 100 år ståtar huset åter i sin forna prakt utvändigt och rymmer invändigt moderna och flexibla lokaler. Varje våningsplan är på cirka 1 200 kvm utan bärande väggar! Total yta som byggdes om och renoverades var 6 000 kvm fördelade på 4 våningar samt källarvåning. 

I projektet ingick att förbereda byggnaden så att man succesivt kan anpassa lokalerna för olika typer av hyresgäster. För att möjliggöra detta byggdes ett nytt konstruktivt fristående trapphus med hiss i fem våningar. Trapphuset platsgjöts och står på pålad grundplatta av vattentät betong. 

Byggnadens ytskikt förnyades samtidigt som husets karaktär som industribyggnad behölls med ett något ”råare” utseende än brukligt. Fasaden putsades om delvis, där putsen behölls färgades även den in i den nya nyansen. Nya fönster, med utseende liknade de ursprungliga fönstren, sattes in för att återskapa byggnadens autentiska fasad. 

System för värme, kyla, ventilation & belysning

I huset installerade vi nytt värmesystem med fjärrvärme samt nytt kylsystem via fjärrkyla. Ventilationen består av ett nytt aggregat med roterande värmeväxlare som distribuerar luft i fem schakt vertikalt i huset, på sätt kan ventilationen anpassas på varje plan till nya hyresgäster. Byggnaden försågs också med klimatavskärmning. Belysningen installerades med ett nätverksbaserat programmerbart system, KNX, som integrerades i Örebroportens överordnade styr- och övervakningssystem.

Huset står på sin ursprungliga konstruktion av träpålar. För att säkerställa att pålarna fortfarande var i gott skick grävde vi fram ett urval och analyserade pålarnas status. De visade sig vara oskadda, så de impregnerades igen och schakten återfylldes.

Omfattande rivning

Rivningen i projektet var omfattande, två skorstenar revs från källare till tak vilket medförde att vi fick utföra stomstabiliserande åtgärder. Byggnaden inrymde tidigare Securitas sedelräknare för bankomater som var inbyggda i ett skyddsrumsliknande utrymme. Rummet revs och vi återuppbyggdes med bjälklag och väggar av normala dimensioner. Även takomläggning utfördes och ny dräneringen gjordes runt hela fastigheten.

Projektet stod klart i september 2018 och utfördes helt enligt tidplan trots att många delar tillkom. Grundförstärkningar samt de anpassningar för hyresgästerna som kom till under projektets gång gjorde att slutkostnaden höjdes.