Sibylla Bettorp, Örebro

1932 serverades den första Sibyllakorven. Allt sedan dess har varumärket Sibylla vuxit sig starkare. 2012 beslöt sig Andreas och Jonas Wikström att satsa på en ny restaurang – strategiskt placerad i Bettorp, vid norra infarten till Örebro. ByggTema fick uppdraget att utföra nybyggnationen i form av en totalentreprenad med partnering som samverkansform.

Restaurangen i Bettorp är byggd enligt Sibyllakedjans nya, moderna profil. Det innebär bland annat att gästerna möts av inbjudande miljöer både ut- och invändigt. Här erbjuds 64 sittplatser inomhus, dubbla kassalinjer samt en uteplats med gott om platser. Det utmärkta läget vid riksväg 50 gav även plats för en Drive In, där man kan beställa och få mat utan att lämna bilen. 

Projektet omfattade uppförande av serveringsdel, restaurangdel, tillagningskök samt förråds- och personalutrymmen. Dessutom ingick markarbeten för att ställa i ordning en trevlig utemiljö samt parkering.

Lokalens flöden och olika funktioner stod i centrum under byggnationen, till exempel så installerades två entrédörrar i olika delar av bygganden, för att skapa naturliga flöden från måltidsval och beställning till hantering av avfallet. Gatukökets Drive In placerades så att logistiken skulle fungera optimalt för både bilar och tillagningen i köket. 

Stora fönster installerades i restaurangdelen för att skapa en öppen känsla och ljusinsläpp.

Tillagningsköket och alla installationer utformades så att rådande hygienkrav uppnåddes och livsmedlen kunde hanteras på ett säkert sätt. Ytorna utformades noggrant och byggprocessen planerades för att vara effektiv och kvalitativ. 

Resultatet blev en trevlig och funktionell snabbmatsrestaurang som är mycket välbesökt. Året efter byggnationen utsågs Andreas och Jonas till årets Sibyllingar.

Speciellt i projektet

  • Optimering av ytor
  • Installation av stora glaspartier
  • Hygienkrav för livsmedelshantering