Satelliten förskola, Örebro

Förskolan Satelliten består av ett hus i två plan som rymmer fem barnavdelningar, storkök,  personalutrymmen samt en gård som inspirerar till lek och aktivitet. Huset byggdes utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0, där Örebro kommun vill främja ett gott samarbete mellan avdelningarna och möjliggöra en bra pedagogisk verksamhet.

Projektets fokus var att skapa en välfungerande och  trivsam förskola med en säker miljö för både förskolebarn och personal. Stor vikt lades på materialval, där vi tog hänsyn till både funktion och säkerhet för barnen. Sunda Hus användes som verktyg för detta. Hela huset byggdes med inrikting på Miljöbyggnad Silver, men har inte certifierats.

Storköket placerades i byggnadens ena hörn för att leveranser till och från, men även inom bygganden ska ske på ett säkerhet och funktionellt sätt. Särskilda krav på hygien och ventilation beaktades också i projektet. 

Husets fasad består av både tegel, högtryckslaminat och fibercementpanel. Stommen är i stål och bjälklagen är i betong. Gården som är på totalt 2 700 kvm anlades med omsorg där inspirerande ytor skapades för kreativ lek och aktiviteter. Vid planeringen av utemiljön såg vi också till att äldreboendet som ligger alldelse intill förskolan skulle kunna ta del av barnens lek, något som ansågs ge mervärde och livskvalitet för de äldre. 

Projektet hade en tydlig riktkostnad och ekonomimålsättningar men funktionaliteten i den klara byggnaden hade högst prioritet. Den bästa lösningen för brukarna och verksamheten låg till grund för alla beslut.

Speciellt i projektet

  • Omfattande markanläggning
  • Särskilda hygienkrav
  • Hållbar miljö för barnen