Polishuset, Örebro

I samband med att Polismyndigheten byggde upp sin nya regionledningscentral, RLC, för region Bergslagen behövde man bygga om sina lokaler i Örebro. ByggTema fick uppdraget att utföra ombyggnationen i en miljö med höga säkerhetskrav.

Projektet omfattade ombyggnation och renovering av kommunikationscentral med kontor och övriga verksamhetsutrymmen – ett uppdrag som ställde höga säkerhetskrav på både byggprocessen, våra medarbetare och den färdiga lokalen. 

Material och utföranden anpassades för att vara både säkera och funktionella. Alla ytterväggar utformades för att vara säkerhetsklassade och tekniska säkerhetsanordningar installerades. Golvet specialbyggdes för att rymma en  stora mängd av de installationer som behövdes. Det byggdes upp av brandsäkra, ljudklassade och antistatiska plattor som sedan täcktes med en heltäckande matta.

Detaljerad planering och struktur för produktionen var extra viktigt för att samordna alla moment i den teknikintensiva miljön. Många olika typer av media – el, tele, data, radio och AV-utrustning samt rör, kyla, och ventilation samordnades och funktionssäkrades.

Då projektet genomfördes under pågående verksamhet ställdes höga krav på samordning och anpassning även till verksamheten. Vi löste det genom att dela upp projektet i tre etapper – där en tredjedel renoverades i taget och verksamheten pågick samtidigt i de övriga delarna. Åtgärder vidtogs för att minimera damm, buller och för att bibehålla integriteten hos personalen.

Speciellt i projektet

  • Höga säkerhetskrav
  • Ombyggnation med pågående verksamhet
  • Teknikintensiv miljö