Örebro Airport, DHL

DHL behövde effektivisera sin pakethantering vid Örebro Airport. ByggTema fick uppdraget att bygga en ny mellanlagringsterminal på 4 000 kvm samt renovera och bygga om 5 000 kvm.

En ny lagerbyggnad på 4 000 kvm uppfördes med gjuten platta och stålkonstruktion som kläddes med prefabricerade sandwichelement. Ovanpå taken lades takdukar som printades med DHL:s och Örebro Airports logotyper så att de klart och tydligt syntes från luften. I syfte att åstadkomma en mer praktisk hantering av godset presenterade ByggTema en lösning där ett befintligt skyddsrum revs för att ge den nya hallen en bättre placering. Andra skyddsrum fanns redan som täckte behoven.

En stor hall på 5 000 kvm byggdes om till paketbilshall med automatiserade transportbanor för godset som först passerar en röntgenmaskin och sedan transporteras vidare på bandet för sortering till nästa flyg eller till lastkajen för småbilsutdelning. I entreprenaden ingick även att bygga om befintliga lagerytor till kontor  för 20 personer på ett entresolplan.  

Förhöjd säkerhet gällde under hela projektet, med in- och utlogg av både människor och maskiner samt noggrann hantering av material. Extra försiktighet togs vid brandfarliga arbeten såsom svetsning. 

Projektet utfördes under pågående verksamhet vilket gjorde att en noggrann tidplanering och en hel del anpassningar till verksamheten krävdes. Samarbetet fungerade väl och projektet blev klart i rätt tid och på satt budget.

Speciellt i projektet

  • Förhöjd säkerhet
  • Avancerade transportbanor
  • Printade takdukar