Novahuset, Örebro universitet

Novahuset har en spännande arkitektur, stora glaspartier och en inre miljö där det lagts extra omsorg kring ljudmiljön och bra kvalitet på ytskikten. Huset är i fem våningar och rymmer Handelshögskolans forskning- och undervisningslokaler, kontor, samlingsytor samt en Aula Magna med plats för 500 personer. 

Projektet kom till tack vare Örebro universitets starka expansion och behovet av en ny Handelshögskola. Den danska arkitektbyrån Juul & Frost gav det vinnande förslaget – med ett hus som lockar blicken till sig med sin annorlunda arkitektur. ByggTema fick uppdraget att förverkliga projektet i form av en totalentreprenaden med partnering som samverkansform. Resultatet blev en funktionell byggnad av hög kvalitet  som tilldelades Örebro kommuns byggnadspris 2015, och varit mycket omskrivet i fackpress. 

Lyckat samarbete med partnering

Samarbetsformen partnering gav ett smidigt genomförande och ett fantastiskt bra samarbete mellan samtliga inblandade. Arbetssättet med täta work-shops i såväl projekterings- som produktionsskedet gav bra lösningar i detalj samt en god överblick över var de komplicerade passagerna var i byggprojektet. Alla inblandade parter hjälpte varandra över disciplingränserna vilket gav en samhörighet kring hela projektet. Den workshop-baserade arbetsmodellen blev så lyckad att den numera blivit standard för alla ByggTemas större projekt.

” Tidplanen höll, ekonomin höll och samarbetet har flutit på fantastiskt bra tack vare partneringmodellen. Jens Schollin, rektor Örebro universitet är mycket nöjd med bygget av Handelshögskolan”

Markarbeten utöver det vanliga

I uppdraget ingick också att färdigställa utemiljön kring huset. Det cirka 1.000 kvm stora torget består av betong och gjutningen gjordes på plats. Nivåskillnaden löstes med en stor rundad trappa som ramar in torget likt en amfiteater. 

Bygget pågick under drygt tre år och stod färdigt 2015.

Speciellt i projektet

  • Spännande arkitektur
  • Aula Magna för 500 personer
  • Avancerade betongarbeten
  • Komplexa markarbeten
  • Partnering

Se nyheter om Novahuset