Norrbyskolan F-6, Örebro

Örebro växer och antalet barn i skolålder ökar. För att tillgodose behovet valde Örebro kommun att bygga ut Norrbyskolan som är en F-6 skola på norr i Örebro. Futurum Fastigheter handlade upp byggnaden och ByggTema fick totalentreprenaden med partnering som samverkansform.

I projektet ingick nyproduktion av fem byggnader med en byggyta på 6 950 kvm samt totalrenovering av fyra befintliga skolhus, 4 340 kvm, som fick nya ytskick och helt nya installationer av el, tele, vvs samt värme. Samtliga byggnader är färgsatta och inredda tillsammans med verksamhet, brukare och arkitekter.

Den ena nyproducerade byggnaden rymmer skolans matsal med ett modernt storkök samt undervisningslokaler för musik. Det andra huset rymmer lärosalar. Tredje byggnaden är en fullstor idrottshallen med omklädningsrum. 

Utöver detta byggde vi även om skyddsrummen, med nya genomföringar för el och ventilation vilket innefattade betongarbeten med specifika krav. Stefan Ramström anlitades som sakkunnig för skyddsrummen.

Vi har även färdigställt markytorna kring husen samt försett skolgården med skateboardramper, lekutrustningar, gummiasfalt, träd, sittbänkar, bord och ett konstverk i form av en stensoffa som slingrar sig fram.

Stora krav på säkerhet

Hela bygget utfördes parallellt med pågående skolverksamhet, vilket ställde stora krav på säkerhet och planering. Under hela projektet hade vi regelbundna möten med verksamheten för att bygget skulle flyta på så smidigt som möjligt samt för att säkerställa säkerheten för barnen.

Erfarenheter

Samarbetsformen med strategisk partnering gav ett smidigt genomförande och ett fantastiskt deltagande av alla. Arbetssättet med täta workshops såväl i projekterings- som produktionsskedet gav många konstruktiva lösningar samt bra överblick. Entreprenörerna hjälpte varandra över disciplingränserna vilket gav fin samhörighet och en bra känsla för hela projektet.

Speciellt i projektet

  • Norrbyskolan blev ett mönsterprojekt som numera ligger till grund för Futurums framtida skolprojekt.
  • Strategisk partnering
  • Pågående skolverksamhet under hela projektet
  • Solceller