Medborgarhuset, Örebro

Medborgarhuset har en mycket speciell historia och var när den byggdes 1965 en av Sveriges mest unika byggnader. Hela huset är fyllt av specialanpassade och unika byggtekniska lösningar – så uppgiften att bygga om lokalerna krävde stor noggrannhet och ett mycket intensivt samarbete med ägaren Örebroporten.

Under tio års tid har ByggTema utfört olika etapper av ombyggnation med en varsam anpassning och renovering av byggnaden. Inledningsvis fick vi uppdraget att anpassa lokaler för Transportstyrelsen och White Arkitekter – totalt 1 200 kvm. Fokus var att utforma den bästa lösningen för de olika verksamheterna och samtidigt behålla byggnadens unika arkitektur. 

Som av följd av ett gott samarbete, fick ByggTema även förtroendet att anpassa lokaler för ytterligare en hyresgäst, Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Ombyggnaden omfattade denna gång två delar – 900 kvm samt 420 kvm. Verksamhetens funktion och integritet stod i fokus. 

Befintliga hyresgästers verksamheter pågick under båda ombyggnationerna vilket medförde anpassningar för att minimera störning från buller och dammbildning. Störande arbetsmoment förlades till tidpunkter på dygnet då störningen var som minst.

I det fortsatta samarbetet har ByggTema utfört ytterligare en totalentreprenad där vi varsamt renoverat  fasadpartier och utfört fönsterbyten. Höga krav ställdes på arkitekturens bevarande i alla detaljer – såväl utformning som metod- och materialval. Exempelvis har trädetaljer och skruvar som är tidstypiska från den ursprungliga byggtiden använts. Specialistkunskaper inom byggnadsteknik och ett nära samarbete mellan projektets alla parter ledde till ett gott resultat även denna gång. 

Speciellt i projektet

  • Höga krav på arkitekturens bevarande
  • Ombyggnation med pågående verksamhet
  • Många specialanpassningar
  • Sluss för personer som besöker Rättscentrum