Lidl livsmedelsbutik, Motala

Efter att Lidls butik i Motala totalförstördes i en anlagd brand tog man beslutet att den skulle rivas och ersättas av Lidls nya butikstyp med större ytor, mer glas och bättre energieffektivitet. ByggTema fick uppdraget att uppföra det nya butikskonceptet.

Nyproduktionen omfattade en anläggning på totalt 2 400 kvm varav 1 400 kvm som butiksyta. Dessutom ingick anläggning av utomhusmiljön med parkering, gångstråk och grönytor. Huset byggdes med en stor kylavdelning för att kunna korttidslagra livsmedel, höga hygienkrav och bra miljö för butikspersonalen.

Lidl har arbetat fram ett nytt butikskoncept där miljö, öppenhet och kvalitet varit ledord i utvecklingen. Den nya butiken har en tydlig miljökoppling, vi har fokuserat på att nå en mycket låg energiförbrukning, satt upp laddstolpar för elbilar och förberett för installation av solceller. Målet är att certifiera byggnaden med Breeam och Lidl siktar på nivån Outstanding. Konceptet innebär också bättre exponeringsytor med glasfasader, större och luftigare lokalytor samt utökad takhöjd. 

– Allt har gått bra, vi är mycket nöjda med framfarten av bygget. ByggTema har gjort ett riktigt bra jobb på plats, säger Johan Vennerström, fastighetschef Örebro, Lidl Sverige.