L-huset USÖ, Örebro

För att kunna erbjuda en bättre miljö för vård av de unga psykiskt sjuka tog Region Örebro län beslutet att flytta Barn- och ungdomspsykiatrins avdelning på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. ByggTema fick uppdraget att bygga om 1 250 kvm fördelade på två plan i L-huset.

Planlösningen har till stora delar förändrats för att passa den nya verksamheten vilket har inneburit många håltagningar i de gamla metertjocka väggarna. På övre plan finns numera vårdavdelning med patientrum, dagrum, tillagningskök och matsal. Nedre plan rymmer mottagningsexpedition och skolsalar. 

Avdelningarna har fått en mjuk färgsättning och inretts med specialtillverkade väggfasta möbler. Inredning och andra synliga detaljer har varit noga föreskrivna för att vara extra hållbara och säkra. Den nedre våningen har försetts med ventilerade golv för ett bättre inomhusklimat. Alla installationer är nya eller har byggts om, bl a har alla utrymmen försetts med sprinklers. 

Speciellt i projektet

  • Omfattande installationer av ventilation, sprinkler samt el och tele
  • Höga säkerhetskrav på alla installationer
  • Metertjocka väggar i gamla sjukhusdelen
  • Fuktproblem som åtgärdades
  • Anpassning till verksamhetens krav