Kv Tunnbindaren 16, Örebro

Kvarteret Tunnbindaren är centralt beläget i Örebro på Drottninggatan 52-54. Höghusen byggdes 1958 och var en del av omvandlingen av södra Örebro med fler bostäder i stadens centrum. 55 år senare fick ByggTema uppdraget att totalrenovera husen och uppdatera dem till modern standard.

Renoveringen innebar omfärgning av fasaderna, byte av samtliga fönster, nya hissar, fläktrum samt ny installation av el, luft, vatten och avlopp. De totalt 130 lägenheterna fick genomgående nya ytskick samt nya badrum och kök. 

För att skapa utrymme för två handikappanpassade hissar revs befintliga hissar (37 meter) och ett ventilationsschakt integrerades. Nytt fläktrum byggdes i källaren och en påbyggnad gjordes på befintligt fläktrum/hissmaskinrum på terrasstaken.

Utmaning med kvarboende hyresgäster

En av utmaningarna i projektet var att renoveringen gjordes med kvarboende hyresgäster. Kvarteret består av två tvillinghus som står ovanpå Södergaraget. Båda husen har en gemensam kulvert i källaren för media (fiber, el, värme) vilket gjorde att även om huset vi arbetade i för stunden var evakuerat så behövde vi anpassa tidplaneringen till de boende och verksamheterna i närheten med förskola och bilhandlare. 

I nära samarbete med ÖrebroBostäder informerade vi alla hyresgäster om vad som pågick och när el/värme/avlopp behövde stängas av. I bland utförde vi arbetet nattetid för att störa de boende så lite som möjligt.

Bygghissar för att klara leveranserna

En annan utmaningen var att det bara fanns ett trapphus i varje hus vilket gjorde att vi valde att montera två bygghissar. De begränsade uppställningsytorna gjorde också att merparten av alla leveranser inklusive inbärning skedde efter ordinarie arbetstid. 

Stor vikt lades vid att de kvarboende i området skulle störas minimalt. Sammantaget gjorde den noggranna planeringen av leveranser och arbeten att bygget flöt på smidigt och tidplanen höll.