Kv Tegelslageriet, Örebro

Kv Tegelslageriet som ligger i Markbacken på väster i Örebro uppfördes under 1960-talet och var i stort behov av upprustning. ByggTema fick uppdraget av ÖrebroBostäder att bygga om och renovera kök och badrum i 198 lägenheter samtidigt som det fanns kvarboende hyresgäster.

Utformningen av både kök och badrum ändrades för att möta dagens krav och behov. En omfattande renovering utfördes med målning, mattläggning, kakelsättning samt montering av ny köks- och badruminredning i alla lägenheter. Installationer av rör, el och ventilation byttes också ut och förbättrades. Utvändigt monterades nya rök- och takluckor för att anpassas till nya krav och installationer. 

Under hela projektet fanns kvarboende hyresgäster i omkringliggande lägenheter, vilket innebar att vi fick vara flexibla och göra många anpassningar för att minimera påverkan för de kvarboende. Tidplanen utformades så att inflyttning i de klara lägenheterna synkroniserades med utflytt i de som stod på tur att renoveras. 

Under projektet fick vi många nyttiga erfarenheter gällande effektiv planering av logistik, materialinköp och etableringsdisposition. Noggrann planering krävdes även för att säkra tillförsel av vatten, nätverk och el till lägenheterna med boende i, när tillfälliga avstängningar för nya installationer gjordes. 

God samverkan och flexibilitet gjorde det möjligt att både hålla projektets tidplan och budget samtidigt som störningarna för de kvarboende var så liten som möjligt.

Speciellt i projektet

  • Kvarboende hyresgäster
  • Noggrann tidplanering och stor flexibilitet