Kv Snödroppen, Örebro

Vårt ROT-team är specialister på renovering, om- och tillbyggnation av flerbostadshus med kvarboende hyresgäster och lokaler där verksamheten pågår parallellt. I Kv Snödroppen som ligger på väster i Örebro totalrenoverade vi 10 lägenheter och två lokaler. Dessutom satte vi in nya fönster och byggde två nya balkonger.

Projektet omfattade totalrenovering av ett flerfamiljshus med totalt 10 lägenheter och 2 lokaler fördelade på 4 våningar plus källare. Huset har fått nya kök och badrum. Stammarna har dragits om och även det liggande avloppssystemet har bytts och kopplats på i gatan.  VA-system, värmeledningar samt VVS- och elinstallationer är helt utbytta.

Alla rum har fått nya ytskick. Nya fönster och dörrar har satts in, nytt tak har lagts, två nya balkoner har byggts och innergården har fått nya plattor på terrassen.

ROT-teamet har lång erfarenhet av renoveringsjobb och löste de problem som dök upp under resans gång. Ett nära samarbete med våra samarbetspartners inom riv, rör, el, ventilation, värme, kakel och målning gjorde att tidplanen höll. Vårt strukturerade arbetssätt, god kommunikation och lyhördhet för brukarna gjorde att projektet utfördes på ett smidigt sätt för alla parter.

Speciellt i projektet
Utmaningen med dessa jobb är att hela tiden ligga steget före för att inte tappa mot tidplanen då man alltid stöter på moment som ingen kunnat förutse.