Kv Rakan, Örebro

Kvarteret Rakan 12-14 ligger norr om Örebro centrum och byggdes mellan 1957-1968. Hösten 2017 var det dags för en välbehövlig standardhöjning. ByggTema fick det omfattande uppdraget av ÖrebroBostäder att totalrenovera husen.

Projektet innefattade totalrenovering av sex flerfamiljshus med totalt 96 lägenheter fördelade på tre våningar plus källare. Byggnaderna skiljde sig åt varvid arbetet varierade i både omfattning och utförande för de olika huskropparna. 

Husen har fått nya fönster, kök och badrum. Taken och delar av fasaden har tilläggsisolerats. Nya stammar har dragits och VA-system, värmeledningar samt VVS- och elinstallationer är helt utbytta. Även gårdarna har anlagts med buskar, gångar och gräsytor. 

Husen har fått en välbehövlig standardhöjning, där även brandsäkerheten har höjts i form av nya rökluckor på taken och branddörrar i källaren.

Speciellt i projektet

Renovering av bostäder kräver alltid extra hänsyn till de boende. På ByggTema har vi utvecklat ett eget koncept för att det ska ske så smidigt som möjligt. Med ett strukturerat arbetssätt, noggrann tidplan, skickliga hantverkare och god kommunikation mellan alla inblandade parter kortar vi byggtiden och kan därmed minska besväret för hyresgästerna.