Kv Giffeln, Örebro

På Kornellvägen i Örebro har ByggTema i nära samverkan mellan beställaren Turbinen Fastigheter byggt moderna och fräscha hyresrätter. De tre husen består av fyra våningar och totalt 60 ljusa och trivsamma lägenheter.

Husen är byggda med det energieffektiva stomsystemet VST. Ett system med kvarsittande formelement som prefabriceras för både fasadväggar och bärande innerväggar. De sista gjutningarna görs sedan på plats. Metoden ger mycket god isolering och täthet med minimalt läckage, vilket resulterar i hög energieffektivitet. Utöver detta installerades solceller för att minimera fastighetens miljöpåverkan ytterligare.

Fasaden är putsad och taken är så kallade plusstak som levererades i prefabricerade delar av frigolit och plåt och monterades ihop på plats. Större glaspartier pryder entréerna och ger extra karaktär till byggnaden. Alla tre husen har gjuten platta på mark. 

Vid det inledande markarbetet upptäcktes föroreningar i form av bly och andra rester från skjutbanan som tidigare legat på marken, vilket ledde till omfattande saneringsarbeten. I projektet ingick även avslutande markarbeten och iordningställande av innergården.

Välplanerade inköp och leveranser samt god samordning med alla UE gjorde det möjligt att hålla den intensiva tidplanen.

Speciellt i projektet
• Samordning mellan husen
• Planering av ställningsarbeten
• Marksanering
• Energieffektiv byggmetod
• VST-stomme
• Solceller