Industrihandel, Örebro

Industrihandel i Sverige AB växte ur sina befintliga lokaler på Aspholmen och behövde nya mer verksamhetsanpassade lokaler. Byggtema fick uppdraget att uppföra en ny fastighet med butik lager och kontor. Lokalerna optimeras för att passa hantering av såväl ställningsmaterial som profilkläder och framtagning av grafiska material. 

Byggnaden består av en stålstomme, HDF-bjälklag och större fasadelement i plåt som står på gjuten platta på mark. Interiört har lokalerna utformats utifrån Industrihandels behov och önskemål. Fokus har legat på optimal funktion i såväl butik som på lager och kontor. Planlösningar och installationer har anpassats för att användandet av truck och varuhantering ska vara smidigt och skapa en bra arbetsmiljö.

Självklart är logistiken viktig. Markområdet kring fastigheten har planerats så att lastning och lossning av gods kan utföras effektivt och säkert. 

Även i byggnadsskedet har vi varit noggranna med logistikplaneringen. Leveranser av material och element har strukturerats så att de anlänt precis i tid för att ställas inne i byggnaden innan de sista delarna av tak och väggar monterades. På så sätt säkrade vi ett effektivt flöde och minimerade risken för fuktpåverkan. Mottagandet av alla delar har planerats grundligt i såväl tidplaner som arbetsberedningar, för att säkra en effektiv och säker process med god arbetsmiljö.

Till sommaren 2020 kan Industrihandel flytta in i funktionella och verksamhetsanpassade lokaler.