Brunnsskolan Hus 10, Örebro

Hus 10 på Brunnskolan byggdes med tanken att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för verksamheten och barnens pedagogiska miljö. Huset har en spännande arkitektur och är byggd helt i trä – både stommen, bjälklaget samt fasaden är i trä. 

Huset är uppfört i två våningar och rymmer sex klassrum, musiksal, textil- och träslöjdsalar, fyra grupprum samt ett fläktrum. Hela byggnaden utformades efter de höga krav på miljö, arbetsmiljö och utförande som Futurum har. Fastigheten uppfyller ljudklass B. 

Huset är byggt med trästomme och även bjälklaget är i trä, då detta konstaterades vara det bästa alternativet ur både miljömässigt, tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Skolans fasad är i cederträ och utformades för att tillsammans med de stora fönstren skapa ett unikt arkitektoniskt uttryck. 

Under byggnationen ändrades riktlinjerna för byggandens interiör, vilket kväde en del ändringar och stor flexibilitet i processen. 

Kommunikation, bra samarbete och effektivt nyttjande av allas kompetenser var viktiga faktorer för projektet. På så sätt hölls tidplanen, ekonomin och de höga kraven gällande kvalitet, miljö och utformning. I projektet effektiviserade vi även processerna för dokumentation och planering av skolprojekt. 

Speciellt i projektet

  • Stomme, bjälklag och fasad i trä
  • Cederträ i fasaden, krävde särskilda metoder vid bearbetningen
  • Ljudklass B
  • Höga krav på funktion och miljö