Brf Rävgången, Örebro

Örebro växer och populära Rynninge likaså. Här är det nära till Hjälmaren och Rynninges vackra sjöängar, samtidigt som det bara är ett par kilometer till centrala Örebro. I nära samarbete med beställaren Turbinen Fastigheter har ByggTema uppfört två hus i ett av Rynninges bästa lägen.

De två bostadhusen har 5 respektive 4 våningar och rymmer totalt 39 lägenheter med boareor mellan 35-90 kvm. Alla lägenheter har balkong eller uteplats. De har en genomgående hög standard på både material och utförande med bra kök, kaklade badrum, klinker, ekparkett och målade väggar. 

Projektet innebar även omfattande markarbeten, med parkeringsplatser och en innergård som är en grön oas med planteringar, odlingslotter och växthus. 

Prefabricerade väggar från VST Nordic

Husen uppfördes med prefabricerade skalväggar. Tillsammans med VST Nordic detaljprojekterade ByggTema installationsväggarna där el, rör och ventilation fördrogs. Resultatet blev en vägg med hög precision, vilket kortade installationstiden på plats. 

Energieffektiv byggmetod

Det patenterade VST-Systemet med prefabricerade formelement för både bärande mellanväggar och ytterväggar gjöts med betong på plats. På detta sätt fick vi en stomme utan några otäta skarvar vilket gjorde att luftläckage nästan helt eliminerades. Den stora massan i stommen med en tätheten på 0,11 i kombination med god isolering gjorde att fastigheten fick en utmärkt energiprestanda. Hela projektet genomfördes med siktet inställt på Miljöbyggnad Silver.

Under byggnationen tog vi stor hänsyn till befintliga fastigheter inom närområdet och de boende där. All logistik skedde med noggrann planering då fastigheten var den sista byggbara i kvarteret och ytor för materialupplag var små.