Brf Grenadjären 29, Örebro

Gamla I3-området har vuxit fram som en ny stadsdel och blivit ett populärt bostadsområde med närhet till Örebros stadskärna. På en minimal yta i området, med befintliga byggnader endast 8 meter från fastigheten, fick ByggTema i uppdrag att uppföra ett flerbostadshus. 

Tillsammans med Rynningehus, som är ett systerföretag till ByggTema, har vi uppfört ett hus i tre våningar med 7 lägenheter. Huset projekterades för att smälta in i den befintliga miljön med gamla regementsbyggnader. Stor vikt lades på val av material, färgsättning och låg energiförbrukning. 

Noggrann tidplanering

Utmaningen i projektet blev att med noggrannhet planera leveranser av material ”just in time” då det fanns begränsade uppställningsytor. Men också att ta hänsyn till de kringliggande verksamheterna, ett bryggeri, en dansstudio samt dagverksamhet för människor med speciella behov.

ByggTema fick även i uppdrag av Örebroporten att bygga om delar av den intillliggande byggnadens vägg och tak för att skapa en acceptabel utsikt från de nybyggda lägenheterna. Dessutom utförde vi markarbeten med anpassning av gång- och cykelbana samt flytt av gatubelysning.