Projekt

Här presenterar vi ett urval av pågående och avslutade projekt.

Förskolan Sateliten, Örebro

Nyproduktion av förskolan Sateliten i Rosta, som rymmer fem barnavdelningar, storkök och personalutrymme. Den totala ytan är 1000 m2 och är fördelad på två plan. Fasaden består av både tegel, högtryckslaminat och fibercementpanel – husets stomme är i stål och bjälklagen i betong. Bygget stod klart i augusti 2018 och då var även utomhusytorna på 2.700 m2 färdigställda. Uppdraget utfördes i form av en totalentreprenad.

BESTÄLLARE Asplunds Fastigheter AB ANBUDSSUMMA 26 MSEK

Mikaeli Vårdcentral

Nyproduktion av en tillbyggnad på 100 kvm, som rymmer fyra undersökningsrum. Dessutom renovering av den befintliga vårdcentralen med bland annat nytt lunchrum för personalen och konferensrum. Arbetet har utförts under pågående verksamhet vilket gjort att vi haft ett tätt och bra samarbete med verksamheten. Uppdraget utfördes som en utförandeentreprenad och stod klart september 2018.

BESTÄLLARE Region Örebro län KONTRAKTSUMMA 5,8 MSEK

Handelshögskolan Örebro universitet

Nyproduktion av aula och kontor för Handelshögskolan vid Örebro universitet. Byggnaden är i 5 våningar, där nedersta våningen är belägen under marknivå. Total yta BTA är 8 000 m², varav 1 700 m² i bottenvåningen. ByggTema hade totalentreprenaden för bygget. Partnering användes som samarbetsform. Se filmen

BESTÄLLARE Örebroporten KONTRAKTSUMMA 250 MSEK

Brunnsskolan – Hus 10

Nyproduktion av bland annat lärosalar, slöjdsalar och musiksal. Efter ca 12 månaders planering och produktion har vi till terminsstarten HT 2017 överlämnat fastigheten till verksamheten (Brunnsskolan). Total yta 1 2300 m². ByggTema hade totalentreprenaden för bygget.

BESTÄLLARE Futurum Fastigheter AB KONTRAKTSUMMA 27 MSEK

Varberga, Örebro

Fullständig renovering av 172 lägenheter samt påbyggnation av 20 lägenheter på befintliga huskroppar. Ombyggnad av badrum och kök samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Byte av vatten, värme och avloppsinstallationer. Byte av el samt installation av 3-fas. Byte av fönster och fönsterdörrar, diverse fasadjusteringar. Utförande av balkonger på fasad mot söder samt breddning av fönsterdörr. Uppdraget utfördes som en totalentreprenad och stod klart hösten 2016. Se filmen

BESTÄLLARE ÖrebroBostäder AB   KONTRAKTSUMMA  130 MSEK

Växthuset Kumla Sjöpark

Ett växthus fyllt med aktiviteter och möjligheter vid Kumla Sjöpark. ByggTema stod för uppförande av växthuset med tillhörande arbets- och verkstadslokaler. Bygget utfördes i form av en utförandeentreprenad till fast pris. Se filmen

BESTÄLLARE Kumla Fastigheter AB KONTRAKTSUMMA 27 MSEK

Stålshoppen, Örebro

Nyproduktion av lokaler åt Stålshoppen som är återförsäljare av handelsstål och plåt. ByggTema har uppfört en 3.000 kvm stor lagerhall samt kontorsyta på 300 kvm med ett strategiskt läge efter E18 mot Oslo. Uppdraget utfördes som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform.

BESTÄLLARE Stålshoppen AB  KONTRAKTSUMMA 25 MSEK

Brf Rävgången, Örebro

Nybyggnation av 3 huskroppar med totalt 39 lägenheter i Rynninge. Boarea från 35-90 kvm. Husen uppfördes med ett stomsystem från VST Nordic med prefabricerade skalväggar. Tillsammans med VST Nordic detaljprojekterade ByggTema installationsväggarna där el, rör och ventilation för drogs. Resultatet blev en vägg med hög precision som kortar installationstiden på plats och är energieffektiv med en täthet på 0,11.  Uppdraget utfördes som en totalentreprenad.

BYGGHERRE Turbinen Entreprenad KONTRAKTSUMMA 50 MSEK

Medborgarhuset, Örebro

Medborgarhuset har en mycket speciell historia och var när den byggdes 1965 en av Sveriges mest unika byggnader. Hela huset är fyllt av annorlunda byggtekniska lösningar så uppgiften att bygga om lokalerna krävde stor noggrannhet och ett mycket intensivt samarbete med ägaren – Örebroporten. ByggTema fick uppdraget att iordningsställa lokaler för Transportstyrelsen, BUP samt White Arkitekter – totalt 1 200 m2. Uppdraget utfördes som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform.

BESTÄLLARE Örebroporten KONTRAKTSUMMA 38 MSEK (totalt)

Kvarteret Tunnbindaren

Totalrenovering av Drottninggatan 52-54 i Örebro. Uppdraget var en utförandeentreprenad och omfattade omfärgning av fasad, ombyggnad av hissar, nytt fläktrum och nya installationer av el/luft/vatten, nya fönster, nya badrum samt nya ytskick i totalt 130 lägenheter.

BESTÄLLARE ÖrebroBostäder AB KONTRAKTSUMMA 83 MSEK

Kvarteret Jordgubben

Kvarteret Jordgubben ligger i nordvästra Kumla och är ett helt nytt bostadsområde. ByggTema hade totalentreprenad för projektet och uppförde åtta kedjehus samt flerfamiljshus med totalt 20 lägenheter.

BESTÄLLARE Kumla Bostäder AB KONTRAKTSUMMA 42 MSEK

Tegelslageriet Markbacken, Örebro

Traditionellt ROT-projekt med 91 lägenheter inklusive ytskikt på tak. Invändigt sker ommålning, ny mattläggning samt kaklingsarbeten. Nya kök monteras och ny inredning i badrum.
 
BESTÄLLARE ÖrebroBostäder AB

Alfapac AB, Åsbro

Alfapac tillverkar plastförpackningar för läkemedels- och livsmedelsindustrin samt plastprodukter till övrig industri där det är avgörande hur ren produkten är. Genom sitt kvalitetsledningssystem kunde ByggTema säkerställa den miljö som krävdes för ombyggnationen av verkstadskontoret. Uppdraget utfördes som en totalentreprenad med partnering som samarbetsform, där underentreprenörerna valdes ut med stor noggrannhet.

BESTÄLLARE Alfapac AB KONTRAKTSUMMA 6 MSEK