Vår värdegrund

Vår ambition är att alltid agera på ett förtroendefullt sätt. Det ska vara tryggt att anlita oss. Våra värdeord hjälper oss på vägen. De utgör grunden för hur vi uppträder och handlar i vardagen. Tillsammans fungerar de som vägvisare både för våra medarbetare och våra affärspartners. 

Vår mission ”En bra vardag för alla – att arbeta, leva och utvecklas i” 

Affärsidé ByggTema är ett nytänkande byggföretag som erbjuder trygghet, engagemang och hög kvalitet i utförandet.

Förtroende är något man förtjänar. Vi är öppna i vårt arbetssätt och ärliga. Ömsesidig respekt öppnar för dialog, samarbete och utveckling.

Engagemang smittar. Tillsammans gör vi underverk. Vi är tillgängliga, handlingskraftiga och har nära till beslut. Helt enkelt, enkla att ha att göra med.

Allt går att utveckla. Vi tror att nytänkande skapar effektivare, mer innovativa och hållbara lösningar. Vi bryr oss om projekten, känner yrkesstolthet och tar ansvar.

Det är tryggt att anlita oss. Vi har hög kvalitet i utförandet, god planering, är klara i rätt tid och håller budget. Vi har god affärsetik samt uppfyller lagar och krav. Vi erbjuder en väl fungerande byggprocess som ger bra magkänsla!