Sponsring

Vi vill bidra till en bra vardag för alla och aktivt medverka till miljöer där människor utvecklas. Genom vårt sponsringengagemang vill vi:

1. Bidra till barn- och ungdomsidrotten
2. Bidra till regionens utveckling 
3. Bidra till en bra vardag för alla