Historien om ByggTema

ByggTema grundades 1990 av Jonas Gustavsson som tillsammans med pappa Sten utförde byggservicejobb och mindre nybyggnationer i Örebro.

Företaget utvecklas och 1995 tas den första entreprenaden åt Landstinget och en större ombyggnation av Alnängsskolan. Med två verksamhetsben att stå på – byggservice och entreprenader – vågar man anställa två snickare.

I slutet av 90-talet växer företaget ytterligare med fler anställda och uppdrag åt privata fastighetsägare – byggservice, ombyggnationer samt renoveringar av lägenheter. Företaget ombildas också till aktiebolag och tar namnet ByggTema i Örebro AB.

Under 2000-talet utvecklas ByggTema starkt, både vad gäller storleken på jobben, antalet anställda och omsättning. Företaget går från en omsättning på 10 MKR och 7 anställda till att 2010 omsätta 130 MKR med 35 anställda. ByggTema börjar också arbeta med socialt ansvarstagande inom vissa projekt.

2007 byggs den egna fastigheten på Propellervägen i Örebro. Huset uppfördes med högt ställda miljökrav för att nå en låg livscykelkostnaden (LCC). ByggTema flyttar in och får moderna lokaler med bra kontor, konferens- och mötesrum. Byggservice får ombytesrum, pausrum och en liten snickeriverkstad. 

Våren 2008 kliver Per Wallstedt in som företagets första externa VD. En mer uttalad tillväxtstrategi sätts – omsättningen ska öka 25% per år under 5 år! Vilket går mycket bra, 2013 är omsättningen uppe på 247 MKR. ByggTema fortsätter också att utveckla sina arbetsprocesser, man anammar Partnering som samarbetsmodell i större projekt och utvecklar konceptet.

ByggTema fortsätter att utvecklas

2012 Vinner vi upphandlingen för Novahuset, Örebro universitet, 250 MKR
2013 ByggTema certifieras enligt ISO 9001 Kvalitet samt ISO 14001 Miljö
2014 Nytt koncept för badrumsrenoveringar utvecklas
2016 ByggTema Appen utvecklas
2017 Varumärket ByggTema stärks med en ny grafisk profil
2017 Elbilar rullar i ByggTemas bilpark
2018 ByggTema får Örebro kommuns näringslivspris
2019 ByggTema certifieras enligt ISO 45001

ByggTema har genom åren satsat på att ligga långt fram inom byggmetoder, affärssystem och personalens kompetens. Vi var tidiga med att anamma Partnering som samverkansform och att ISO-certifiera våra ledningssystem. Vi gillar nytänkande och har dragit nytta av digitaliseringens möjligheter och utvecklat en ByggTema-app, där vi samlat en mängd olika funktioner som effektiviserar våra medarbetares vardag.

Ett litet kvitto på att vi är på rätt väg fick vi när vi tilldelades Örebro kommuns näringslivspris 2018 med motiveringen ”Med personalen i fokus i innovativ app, en klar tanke för konjunktursvängningar och tillväxt, sticker företaget ut. Därtill finns ett gott ledarskap, goda värderingar och ett stort socialt hänsynstagande.”

Idag är ByggTema Örebro regionens största privata byggföretaget, med en omsättning på runt 550 MKR och över 100 engagerade och skickliga medarbetare. Men vi stannar inte där utan fortsätter vårt arbete för att vara det bästa byggföretaget. 

Målsättningen för hela ByggTema-koncernen är att nå 1 000 MKR i omsättning 2027, med mellansverige som marknad.