Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi vill vara en förebild inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Därför är ett aktivt arbetsmiljöarbete en naturlig del i vår vardag. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser med en öppen och inkluderande kultur. 

Fokus på säkerhet…

Arbetet kring säkerhet pågår hela tiden och har högsta prioritet. Vår Säkerhetsfilm visar på ett tydligt sätt vad som gäller på byggarbetsplatserna. Skydds- och ordningsregler sitter alltid uppe och vår Arbetsmiljöpolicy samt CSR-policy finns lättillgängliga för alla medarbetare i vår ByggTema App. 

…och friska medarbetare

Vår målsättning är att ha branschens friskaste medarbetare och vi arbetar systematiskt med förebyggande och rehabiliterande hälsoarbete. Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att kunna göra ett bra jobb. ”Att bygga laget” är ett återkommande begrepp hos oss. Gemenskap, engagemang och nytänkande är något vi prioriterar. Och viktigast av allt – vi bryr oss om varandra och är stolta över det vi levererar.

Samverkan mellan alla aktörer på bygget

En god samverkan är en förutsättning för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Vi vill att alla som utför arbeten på våra arbetsplatser är involverade i planering och förberedelser. På så sätt får alla ta del av våra värderingar och vi kan ta tillvara allas kunskaper och erfarenheter. 

Rätt kompetens

En hel rad moment på ett bygge kräver behörighet och specialkunskap. På ByggTema utbildar vi kontinuerligt alla medarbetare för att alla ska ha rätt kompetens och utvecklas i sin yrkesroll.

Vi är proaktiva

Vi gör riskbedömningar kontinuerligt på våra arbetsplatser och ser till att åtgärda riskerna snabbt. Genom vår ByggTema App kan alla medarbetare enkelt registrera risker och förbättringsmöjligheter.