Nya tak på Stjärnhusen

För 70 år sedan flyttade de första hyresgästerna in i Stjärnhusen på väster i Örebro. Husen är i tre våningar och man byggde dem i stjärnform för att lägenheterna skulle få fönster åt tre olika väderstreck.

På uppdrag åt ÖBO renoverar vi nu taken uppdelat i flera etapper. Vi byter tegelpannor och all plåt såsom hängrännor, vindskivor och skorstensplåtar. Ny papp och läkt sätts, takkupor tilläggsisoleras och takfönster byts. Resultatet blir en helt ny takbeläggning som kommer hålla många år framöver.

Sedan tidigare har vi gjort 6 huskroppar med olika antal stjärnformen. Etappen på Västra Vintergatan, som pågår nu, påbörjades i augusti och är klar i november. Se filmen